Nascu?i in Iunie 2016

  • 2 males harlequins.1 male reserved USA
  • 2 males mantle
  • 1 female mantle.- reserved Romania
  • 2 males merle. 1 male reserved Austria
  • 1 female merle
  • 2 masculi arlechini -1 rezervat ptr USA
  • 2 masculi Boston
  • 1 femela Boston - rezervata in Romania
  • 2 masculi marmorati - 1 rezevat Austria
  • 1 femela marmorata